از آماده‌کردن تنور نان‌پزی تا پیرمردی که مادرش را روی دوش به کربلا می‌برد

از آماده‌کردن تنور نان‌پزی تا پیرمردی که مادرش را روی دوش به کربلا می‌برد
آماده کردن تنور نان‌پزی و دیگ‌های غذا، وسایل نقلیه زائران، حضور جوانی با ویلچر و کودکی در کالسکه‌، بخشی از لحظات ناب پیاده‌روی اربعین است که با دوربین‌های مردم به ثبت رسیده است.

از آماده‌کردن تنور نان‌پزی تا پیرمردی که مادرش را روی دوش به کربلا می‌برد

آماده کردن تنور نان‌پزی و دیگ‌های غذا، وسایل نقلیه زائران، حضور جوانی با ویلچر و کودکی در کالسکه‌، بخشی از لحظات ناب پیاده‌روی اربعین است که با دوربین‌های مردم به ثبت رسیده است.
از آماده‌کردن تنور نان‌پزی تا پیرمردی که مادرش را روی دوش به کربلا می‌برد

کانال تلگرام اکسین چنل