از موشک‌باران نیروگاه نجران تا بمباران آتی مراکز نفتی و دفع حمله به مأرب

از موشک‌باران نیروگاه نجران تا بمباران آتی مراکز نفتی و دفع حمله به مأرب
موشک باران نیروگاه برق نجران توسط رزمندگان یمنی، دفع حملات تروریست‌ها در استان مأرب و تدارک رزمندگان یمنی برای سرکوب مزدوران سعودی در منطقه راهبردی نهم در صنعا جدیدترین اخبار تحولات میدانی یمن است.

از موشک‌باران نیروگاه نجران تا بمباران آتی مراکز نفتی و دفع حمله به مأرب

موشک باران نیروگاه برق نجران توسط رزمندگان یمنی، دفع حملات تروریست‌ها در استان مأرب و تدارک رزمندگان یمنی برای سرکوب مزدوران سعودی در منطقه راهبردی نهم در صنعا جدیدترین اخبار تحولات میدانی یمن است.
از موشک‌باران نیروگاه نجران تا بمباران آتی مراکز نفتی و دفع حمله به مأرب

سیستم اطلاع رسانی