اسامی 30 نفر از مصدومان حادثه تصادف ۲ قطار در محور سمنان اعلام شد

اسامی 30 نفر از مصدومان حادثه تصادف ۲ قطار در محور سمنان اعلام شد
در پی وقوع حادثه برخورد دو رام قطار مسافری در مسیر تهران- مشهد و خدمات رسانی به مصدومان سانحه ریلی امروز، اسامی 30 نفر از مصدومان منتقل شده به دامغان اعلام شد.

اسامی 30 نفر از مصدومان حادثه تصادف ۲ قطار در محور سمنان اعلام شد

در پی وقوع حادثه برخورد دو رام قطار مسافری در مسیر تهران- مشهد و خدمات رسانی به مصدومان سانحه ریلی امروز، اسامی 30 نفر از مصدومان منتقل شده به دامغان اعلام شد.
اسامی 30 نفر از مصدومان حادثه تصادف ۲ قطار در محور سمنان اعلام شد