استاندار همدان: غار علیصدر در اختیار بخش خصوصی نیست

استاندار همدان: غار علیصدر در اختیار بخش خصوصی نیست
استاندار همدان گفت: سه نهاد شهرداری، میراث فرهنگی و سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌ها سهام‌داران این مجموعه هستند به همین دلیل از نظر ما غار علیصدر خصوصی نیست.

استاندار همدان: غار علیصدر در اختیار بخش خصوصی نیست

استاندار همدان گفت: سه نهاد شهرداری، میراث فرهنگی و سازمان شهرداری‌ها و همیاری‌ها سهام‌داران این مجموعه هستند به همین دلیل از نظر ما غار علیصدر خصوصی نیست.
استاندار همدان: غار علیصدر در اختیار بخش خصوصی نیست

دانلود ایمو برای گوشی