استراتژیست سابق ترامپ: سعودی‌ها تا حد مرگ از ایران می‌ترسند

استراتژیست سابق ترامپ: سعودی‌ها تا حد مرگ از ایران می‌ترسند
«استیو بَنن» استراتژیست ارشد سابق رئیس‌جمهور آمریکا در بخشی از کتاب جنجالی اخیر درباره دونالد ترامپ گفته است: «سعودی‌ها تا حد مرگ از ایران می‌ترسند».

استراتژیست سابق ترامپ: سعودی‌ها تا حد مرگ از ایران می‌ترسند

«استیو بَنن» استراتژیست ارشد سابق رئیس‌جمهور آمریکا در بخشی از کتاب جنجالی اخیر درباره دونالد ترامپ گفته است: «سعودی‌ها تا حد مرگ از ایران می‌ترسند».
استراتژیست سابق ترامپ: سعودی‌ها تا حد مرگ از ایران می‌ترسند