استفاده از ارز‌ ملی و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و دیگر کشورها برای حل مشکلات بانکی

استفاده از ارز‌ ملی و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و دیگر کشورها برای حل مشکلات بانکی
ظریف استفاده از ارز ملی و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و دیگر کشورها را از جمله روش‌ها برای حل مشکلات بانکی برشمرد و افزود: روابط کارگزاری بعد از مدت‌ها توقف شروع شده، ولی هنوز در حال شکل‌گیری است.

استفاده از ارز‌ ملی و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و دیگر کشورها برای حل مشکلات بانکی

ظریف استفاده از ارز ملی و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایرانی و دیگر کشورها را از جمله روش‌ها برای حل مشکلات بانکی برشمرد و افزود: روابط کارگزاری بعد از مدت‌ها توقف شروع شده، ولی هنوز در حال شکل‌گیری است.
استفاده از ارز‌ ملی و برقراری روابط کارگزاری بین بانک‌های ایران و دیگر کشورها برای حل مشکلات بانکی