استقراض دولت آمریکا در سال 2018 دوبرابر شد

استقراض دولت آمریکا در سال 2018 دوبرابر شد
وزارت خزانه‌داری آمریکا از برنامه دولت این کشور برای استقراض ۹۵۵ میلیارد دلار در سال مالی جاری خبر داد که دو برابر سال گذشته است.

استقراض دولت آمریکا در سال 2018 دوبرابر شد

وزارت خزانه‌داری آمریکا از برنامه دولت این کشور برای استقراض ۹۵۵ میلیارد دلار در سال مالی جاری خبر داد که دو برابر سال گذشته است.
استقراض دولت آمریکا در سال 2018 دوبرابر شد