استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی مطالبات خود را گرفته‌اند

استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی مطالبات خود را گرفته‌اند
عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ گفت: باشگاه‌های لیگ برتر از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار دریافت پول و مطالبات خود را دارند.

استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی مطالبات خود را گرفته‌اند

عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ گفت: باشگاه‌های لیگ برتر از فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ انتظار دریافت پول و مطالبات خود را دارند.
استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی مطالبات خود را گرفته‌اند