استقلال؛ گلبرگی که می‌میرد زبی «آبی»/ بن‌بست علیمنصور

استقلال؛ گلبرگی که می‌میرد زبی «آبی»/ بن‌بست علیمنصور
استقلال این‌روزها با مربیگری منصوریان حال و روز خوشی ندارد و گویی آبی‌های پایتخت با مربیگری علیمنصور به بن‌بست تاکتیکی رسیده‌اند.

استقلال؛ گلبرگی که می‌میرد زبی «آبی»/ بن‌بست علیمنصور

استقلال این‌روزها با مربیگری منصوریان حال و روز خوشی ندارد و گویی آبی‌های پایتخت با مربیگری علیمنصور به بن‌بست تاکتیکی رسیده‌اند.
استقلال؛ گلبرگی که می‌میرد زبی «آبی»/ بن‌بست علیمنصور