استقلال با پیروزی پُرگل به آسیا رفت/ شفر در آزادی جادوگر را به سکوت فراخواند

استقلال با پیروزی پُرگل به آسیا رفت/ شفر در آزادی جادوگر را به سکوت فراخواند
دیدار دو تیم استقلال تهران و سپیدرود رشت در ورزشگاه آزای با برتری پرگل شاگردان شفر به پایان رسید.

استقلال با پیروزی پُرگل به آسیا رفت/ شفر در آزادی جادوگر را به سکوت فراخواند

دیدار دو تیم استقلال تهران و سپیدرود رشت در ورزشگاه آزای با برتری پرگل شاگردان شفر به پایان رسید.
استقلال با پیروزی پُرگل به آسیا رفت/ شفر در آزادی جادوگر را به سکوت فراخواند