استیضاح آخوندی مطالبه جدی مردم است/ وزیر راه و شهرسازی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز – مشهد نشان داد

استیضاح آخوندی مطالبه جدی مردم است/ وزیر راه و شهرسازی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز – مشهد نشان داد
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی شفاف و صادقانه وزیر راه و شهرسازی به مردم، گفت: آخوندی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز – مشهد نشان داد.

استیضاح آخوندی مطالبه جدی مردم است/ وزیر راه و شهرسازی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز – مشهد نشان داد

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی شفاف و صادقانه وزیر راه و شهرسازی به مردم، گفت: آخوندی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز – مشهد نشان داد.
استیضاح آخوندی مطالبه جدی مردم است/ وزیر راه و شهرسازی بی‌کفایتی خود را در حادثه قطار تبریز – مشهد نشان داد