استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی مطرح است

استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی مطرح است
نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی در مجلس مطرح است.

استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی مطرح است

نماینده مردم دلیجان و محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بحث استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی در مجلس مطرح است.
استیضاح وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به صورت جدی مطرح است