اسد: حملات ترکیه به عفرین، استمرار سیاست‎های خصمانه آنکارا را نشان می‎دهد

اسد: حملات ترکیه به عفرین، استمرار سیاست‎های خصمانه آنکارا را نشان می‎دهد
رئیس‎جمهور سوریه اعلام کرد که حملات کنونی ترکیه به عفرین مدرک جدید استمرار سیاست‎های خصمانه این کشور علیه سوریه است.

اسد: حملات ترکیه به عفرین، استمرار سیاست‎های خصمانه آنکارا را نشان می‎دهد

رئیس‎جمهور سوریه اعلام کرد که حملات کنونی ترکیه به عفرین مدرک جدید استمرار سیاست‎های خصمانه این کشور علیه سوریه است.
اسد: حملات ترکیه به عفرین، استمرار سیاست‎های خصمانه آنکارا را نشان می‎دهد