اسرائیل آماده همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران است

اسرائیل آماده همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران است
رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در اولین مصاحبه خود با یک روزنامه سعودی، ایران را بزرگترین دشمن این رژیم خواند و ادامه داد تل‌آویو آماده همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران است.

اسرائیل آماده همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران است

رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در اولین مصاحبه خود با یک روزنامه سعودی، ایران را بزرگترین دشمن این رژیم خواند و ادامه داد تل‌آویو آماده همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران است.
اسرائیل آماده همکاری اطلاعاتی با کشورهای عربی برای مقابله با ایران است