اسرائیل با هدف قرار دادن نصرالله به «پیروزی قاطع» می‌رسد

اسرائیل با هدف قرار دادن نصرالله به «پیروزی قاطع» می‌رسد
یک مقام ارشد ارتش رژیم صهیونیستی می‌گوید اگر اسرائیل بتواند در جنگ بعدی با حزب‌الله، سید حسن نصرالله را هدف قرار دهد، به «پیروزی قاطعی» دست یافته است.

اسرائیل با هدف قرار دادن نصرالله به «پیروزی قاطع» می‌رسد

یک مقام ارشد ارتش رژیم صهیونیستی می‌گوید اگر اسرائیل بتواند در جنگ بعدی با حزب‌الله، سید حسن نصرالله را هدف قرار دهد، به «پیروزی قاطعی» دست یافته است.
اسرائیل با هدف قرار دادن نصرالله به «پیروزی قاطع» می‌رسد