اسرائیل بدترین رژیم آپارتاید است/سکوت در برابر جنایات اسرائیل شرم‌آور است

اسرائیل بدترین رژیم آپارتاید است/سکوت در برابر جنایات اسرائیل شرم‌آور است
نوه رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی با بیان اینکه فلسطینی‌ها بدترین نوع آپارتاید را تجربه می‌کنند، گفت سکوت جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شرم‌آور است.

اسرائیل بدترین رژیم آپارتاید است/سکوت در برابر جنایات اسرائیل شرم‌آور است

نوه رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی با بیان اینکه فلسطینی‌ها بدترین نوع آپارتاید را تجربه می‌کنند، گفت سکوت جهان در برابر جنایات رژیم صهیونیستی شرم‌آور است.
اسرائیل بدترین رژیم آپارتاید است/سکوت در برابر جنایات اسرائیل شرم‌آور است