اشاره جان کری به همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس ضد ایران

اشاره جان کری به همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس ضد ایران
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر خارجه عربستان در منامه بحرین به موضوع همکاری‌های ناتو و شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرده است.

اشاره جان کری به همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس ضد ایران

وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکش با وزیر خارجه عربستان در منامه بحرین به موضوع همکاری‌های ناتو و شورای همکاری خلیج فارس اشاره کرده است.
اشاره جان کری به همکاری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس ضد ایران

بک لینک قوی