اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نمی‌کنم/برای همکاری با دو حزب آماده‌ام

اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نمی‌کنم/برای همکاری با دو حزب آماده‌ام
رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت این کشور، می‌گوید تجربه نشان داده که امتیاز دادن، به جری‌تر شدن طرف مقابل منجر می‌شود و او قصد ندارد این اشتباه را تکرار کند.

اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نمی‌کنم/برای همکاری با دو حزب آماده‌ام

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه‌اش درباره وضعیت این کشور، می‌گوید تجربه نشان داده که امتیاز دادن، به جری‌تر شدن طرف مقابل منجر می‌شود و او قصد ندارد این اشتباه را تکرار کند.
اشتباهات دولت‌های گذشته را تکرار نمی‌کنم/برای همکاری با دو حزب آماده‌ام