اشتغال‌زایی برای 80 نفر در مناطق محروم شهر اهر

اشتغال‌زایی برای 80 نفر در مناطق محروم شهر اهر
شرکت قند و شکر قانع اهر که با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) احیا شده، زمینه‌ی اشتغال مستقیم بیش از 80 نفر را در مناطق محروم این شهر فراهم کرده است.

اشتغال‌زایی برای 80 نفر در مناطق محروم شهر اهر

شرکت قند و شکر قانع اهر که با مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) احیا شده، زمینه‌ی اشتغال مستقیم بیش از 80 نفر را در مناطق محروم این شهر فراهم کرده است.
اشتغال‌زایی برای 80 نفر در مناطق محروم شهر اهر

دانلود بیتالک