اصابت موشک بالستیک یمن به شرکت «آرامکو» عربستان

اصابت موشک بالستیک یمن به شرکت «آرامکو» عربستان
نیروهای ارتش و کمیته‎های مردمی یمن در پاسخ به تجاوز سعودی به کشورشان یک فروند موشک بالستیک به تأسیسات شرکت نفتی «آرامکو» در منطقه جیزان در خاک عربستان شلیک کردند.

اصابت موشک بالستیک یمن به شرکت «آرامکو» عربستان

نیروهای ارتش و کمیته‎های مردمی یمن در پاسخ به تجاوز سعودی به کشورشان یک فروند موشک بالستیک به تأسیسات شرکت نفتی «آرامکو» در منطقه جیزان در خاک عربستان شلیک کردند.
اصابت موشک بالستیک یمن به شرکت «آرامکو» عربستان

ساخت بنر