اطلاعیه سازمان دامپزشکی درمورد ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ طیور روستایی از بازارچه‌ها نخرید

اطلاعیه سازمان دامپزشکی درمورد ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ طیور روستایی از بازارچه‌ها نخرید
ایلنا نوشت: به دنبال مشاهده ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور، سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست از مصرف طیور روستایی و پرندگان مهاجر بعنوان مهمترین عامل آلودگی جدا خودداری کنند.

اطلاعیه سازمان دامپزشکی درمورد ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ طیور روستایی از بازارچه‌ها نخرید

ایلنا نوشت: به دنبال مشاهده ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور، سازمان دامپزشکی کشور با صدور اطلاعیه ای از مردم خواست از مصرف طیور روستایی و پرندگان مهاجر بعنوان مهمترین عامل آلودگی جدا خودداری کنند.
اطلاعیه سازمان دامپزشکی درمورد ویروس آنفلوانزای فوق حاد پرندگان/ طیور روستایی از بازارچه‌ها نخرید