اعتراض کاربران ایران به دخالت BBC در کودتای 28 مرداد، جهانی شد

اعتراض کاربران ایران به دخالت BBC در کودتای 28 مرداد، جهانی شد
همزمان با سالگرد کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد؛ هزاران کاربر ایرانی با هشتک #کودتایBBC در شبکه‌های ایرانی؛ اقدام رسانه دولتی انگلیس در اعلام رمز کودتا را محکوم و خواستار عذرخواهی مسئولان آن شدند.

اعتراض کاربران ایران به دخالت BBC در کودتای 28 مرداد، جهانی شد

همزمان با سالگرد کودتای آمریکایی انگلیسی 28 مرداد؛ هزاران کاربر ایرانی با هشتک #کودتایBBC در شبکه‌های ایرانی؛ اقدام رسانه دولتی انگلیس در اعلام رمز کودتا را محکوم و خواستار عذرخواهی مسئولان آن شدند.
اعتراض کاربران ایران به دخالت BBC در کودتای 28 مرداد، جهانی شد

دانلود آهنگ آذری