اعزام تیم کوهستان هلال‌احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج

اعزام تیم کوهستان هلال‌احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج
رئیس هلال‌احمر اقلید از اعزام تیم کوهستان این شهرستان به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج خبر داد.

اعزام تیم کوهستان هلال‌احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج

رئیس هلال‌احمر اقلید از اعزام تیم کوهستان این شهرستان به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج خبر داد.
اعزام تیم کوهستان هلال‌احمر اقلید به محل سقوط هواپیمای تهران-یاسوج