اعزام کاروان کمک‌های بشردوستانه به «دوما»/اخبار ضدونقیض از خروج 53 نفر ازجمله 13 تروریست از «غوطه»

اعزام کاروان کمک‌های بشردوستانه به «دوما»/اخبار ضدونقیض از خروج 53 نفر ازجمله 13 تروریست از «غوطه»
منابع خبری اعلام کردند که همزمان با ورود کمکهای بشردوستانه به غوطه شرقی در ریف دمشق، دهها غیر نظامی نیز از این منطقه خارج خواهند شد. در حال حاضر ارتش سوریه 50% از مساحت اشغالی غوطه را آزاد کرده است.

اعزام کاروان کمک‌های بشردوستانه به «دوما»/اخبار ضدونقیض از خروج 53 نفر ازجمله 13 تروریست از «غوطه»

منابع خبری اعلام کردند که همزمان با ورود کمکهای بشردوستانه به غوطه شرقی در ریف دمشق، دهها غیر نظامی نیز از این منطقه خارج خواهند شد. در حال حاضر ارتش سوریه 50% از مساحت اشغالی غوطه را آزاد کرده است.
اعزام کاروان کمک‌های بشردوستانه به «دوما»/اخبار ضدونقیض از خروج 53 نفر ازجمله 13 تروریست از «غوطه»