اعضای شورای امنیت به جز آمریکا، برجام را ضروری می‌دانند/ تمرکز نیکی هیلی بر ایران اقبال سیاسی وی را با خطر مواجه می‌کند

اعضای شورای امنیت به جز آمریکا، برجام را ضروری می‌دانند/ تمرکز نیکی هیلی بر ایران اقبال سیاسی وی را با خطر مواجه می‌کند
پایگاه «پولیتیکو» در یادداشتی با هشدار درباره مواضع «نیکی هیلی» نماینده این کشور در سازمان ملل توصیه کرد که اگر او در سودای ریاست جمهوری است، به جای ایران روی کره شمالی تمرکز کند.

اعضای شورای امنیت به جز آمریکا، برجام را ضروری می‌دانند/ تمرکز نیکی هیلی بر ایران اقبال سیاسی وی را با خطر مواجه می‌کند

پایگاه «پولیتیکو» در یادداشتی با هشدار درباره مواضع «نیکی هیلی» نماینده این کشور در سازمان ملل توصیه کرد که اگر او در سودای ریاست جمهوری است، به جای ایران روی کره شمالی تمرکز کند.
اعضای شورای امنیت به جز آمریکا، برجام را ضروری می‌دانند/ تمرکز نیکی هیلی بر ایران اقبال سیاسی وی را با خطر مواجه می‌کند