اعضای شورای شهر از هرگونه سوء استفاده‌ای مبرا شدند/ دروغ‌های بزرگ مشخص شد/ شهرداری با متخلفین به شدت برخورد کند

اعضای شورای شهر از هرگونه سوء استفاده‌ای مبرا شدند/ دروغ‌های بزرگ مشخص شد/ شهرداری با متخلفین به شدت برخورد کند
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران درباره گزارش سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان درباره واگذاری املاک شهرداری تهران، گفت: براساس این گزارش مشخص شد که چه دروغ‌های بزرگی را به مردم گفته‌اند و اعضای شورای شهر از هرگونه سوء استفاده‌ای مبرا شدند.

اعضای شورای شهر از هرگونه سوء استفاده‌ای مبرا شدند/ دروغ‌های بزرگ مشخص شد/ شهرداری با متخلفین به شدت برخورد کند

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران درباره گزارش سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان درباره واگذاری املاک شهرداری تهران، گفت: براساس این گزارش مشخص شد که چه دروغ‌های بزرگی را به مردم گفته‌اند و اعضای شورای شهر از هرگونه سوء استفاده‌ای مبرا شدند.
اعضای شورای شهر از هرگونه سوء استفاده‌ای مبرا شدند/ دروغ‌های بزرگ مشخص شد/ شهرداری با متخلفین به شدت برخورد کند

نصب بیتالک