افتتاح کترینگ خارجی یک شرکت ریلی با حضور وزیر/ وقتی به آشپز اتریشی برای طبخ غذای ایرانی ‌مفتخریم

افتتاح کترینگ خارجی یک شرکت ریلی با حضور وزیر/ وقتی به آشپز اتریشی برای طبخ غذای ایرانی ‌مفتخریم
وزیر راه فردا برای افتتاح رسمی آنچه «کترینگ بین‌المللی و بزرگترین کترینگ خاورمیانه» عنوان شده است به خانی‌آباد می‌رود؛ ظاهراً در خلاء توافق ایرباس‌ها، فعلاً باید به ورود شرکت‌های پخت‌و‌پز با سرمایه‌گذاری و آشپزی اتریشی‌ها در کترینگ قطارهای ایرانی افتخار کنیم.

افتتاح کترینگ خارجی یک شرکت ریلی با حضور وزیر/ وقتی به آشپز اتریشی برای طبخ غذای ایرانی ‌مفتخریم

وزیر راه فردا برای افتتاح رسمی آنچه «کترینگ بین‌المللی و بزرگترین کترینگ خاورمیانه» عنوان شده است به خانی‌آباد می‌رود؛ ظاهراً در خلاء توافق ایرباس‌ها، فعلاً باید به ورود شرکت‌های پخت‌و‌پز با سرمایه‌گذاری و آشپزی اتریشی‌ها در کترینگ قطارهای ایرانی افتخار کنیم.
افتتاح کترینگ خارجی یک شرکت ریلی با حضور وزیر/ وقتی به آشپز اتریشی برای طبخ غذای ایرانی ‌مفتخریم

90ورزشی