افزایش روحیه کودکان زلزله‌زده با برگزاری کلاس‌های نقاشی و قصه گویی

افزایش روحیه کودکان زلزله‌زده با برگزاری کلاس‌های نقاشی و قصه گویی
شکوفه میرانی کتابدار کتابخانه پیامبر اعظم(ص) شهر زلزله زده ریجاب شهرستان دالاهو، که خانه و کاشانه‌اش در جریان زلزله خراب شده است با هدف افزایش روحیه و دوری ترس از زلزله کلاس‌های نقاشی و قصه گویی را در این منطقه برگزار کرد.

افزایش روحیه کودکان زلزله‌زده با برگزاری کلاس‌های نقاشی و قصه گویی

شکوفه میرانی کتابدار کتابخانه پیامبر اعظم(ص) شهر زلزله زده ریجاب شهرستان دالاهو، که خانه و کاشانه‌اش در جریان زلزله خراب شده است با هدف افزایش روحیه و دوری ترس از زلزله کلاس‌های نقاشی و قصه گویی را در این منطقه برگزار کرد.
افزایش روحیه کودکان زلزله‌زده با برگزاری کلاس‌های نقاشی و قصه گویی