افزایش ۴۸ درصدی معاملات بازار سرمایه در سال جاری

افزایش ۴۸ درصدی معاملات بازار سرمایه در سال جاری
مدیر عامل بورس کالا گفت: ارزش معاملات بازار سرمایه ایران در 10 ماه سال جاری 87 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است که از نظر ارزش کل 48 درصد افزایش داشته و رکورد خیلی خوبی است.

افزایش ۴۸ درصدی معاملات بازار سرمایه در سال جاری

مدیر عامل بورس کالا گفت: ارزش معاملات بازار سرمایه ایران در 10 ماه سال جاری 87 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است که از نظر ارزش کل 48 درصد افزایش داشته و رکورد خیلی خوبی است.
افزایش ۴۸ درصدی معاملات بازار سرمایه در سال جاری