افزایش 3 برابری عیدی مددجویان مناطق زلزله‌زده

افزایش 3 برابری عیدی مددجویان مناطق زلزله‌زده
رئیس کمیته امداد امام خمینی‌(ره) گفت: عیدی سال 97 خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان‌های زلزله‌زده استان کرمانشاه، سه برابر پرداخت می‌شود.

افزایش 3 برابری عیدی مددجویان مناطق زلزله‌زده

رئیس کمیته امداد امام خمینی‌(ره) گفت: عیدی سال 97 خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد در شهرستان‌های زلزله‌زده استان کرمانشاه، سه برابر پرداخت می‌شود.
افزایش 3 برابری عیدی مددجویان مناطق زلزله‌زده