افزایش 80 برابری حملات پهپادی ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف

افزایش 80 برابری حملات پهپادی ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف
رسانه‌ آمریکایی از 80 برابر شدن حملات پهپادی ارتش این کشور در دولت ترامپ علیه غیرنظامیان در نقاط مختلف جهان چون سوریه، افغانستان، لیبی و یمن خبر داد.

افزایش 80 برابری حملات پهپادی ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف

رسانه‌ آمریکایی از 80 برابر شدن حملات پهپادی ارتش این کشور در دولت ترامپ علیه غیرنظامیان در نقاط مختلف جهان چون سوریه، افغانستان، لیبی و یمن خبر داد.
افزایش 80 برابری حملات پهپادی ارتش آمریکا علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف