افشاگری جیمی کارتر درباره نقش آمریکا در آغاز درگیری در 30 کشور جهان

افشاگری جیمی کارتر درباره نقش آمریکا در آغاز درگیری در 30 کشور جهان
واحدمرکزی خبر نوشت: جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا گفت اگر ما با ایران روابط کامل دیپلماتیک نداشته باشیم، قطعا می توانیم به توافقی برسیم که به موجب آن بتوانیم از درگیری های مسلحانه اجتناب کنیم.

افشاگری جیمی کارتر درباره نقش آمریکا در آغاز درگیری در 30 کشور جهان

واحدمرکزی خبر نوشت: جیمی کارتر رئیس جمهور اسبق آمریکا گفت اگر ما با ایران روابط کامل دیپلماتیک نداشته باشیم، قطعا می توانیم به توافقی برسیم که به موجب آن بتوانیم از درگیری های مسلحانه اجتناب کنیم.
افشاگری جیمی کارتر درباره نقش آمریکا در آغاز درگیری در 30 کشور جهان

خرید بک لینک