اقدام یاشار سلطانی برای پیروزی جریان خاص در شورای شهر بود/ بازشدن پای مشاور روحانی به پرونده جنجالی/ شناسایی فرد افشا‌کننده فیش‌های نجومی

اقدام یاشار سلطانی برای پیروزی جریان خاص در شورای شهر بود/ بازشدن پای مشاور روحانی به پرونده جنجالی/ شناسایی فرد افشا‌کننده فیش‌های نجومی
دادستان تهران با اشاره به اتهام یاشار سلطانی در پرونده واگذاری املاک، گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی برای پیروزی این جریان در انتخاب رئیس شورای شهر تهران بوده‌است.

اقدام یاشار سلطانی برای پیروزی جریان خاص در شورای شهر بود/ بازشدن پای مشاور روحانی به پرونده جنجالی/ شناسایی فرد افشا‌کننده فیش‌های نجومی

دادستان تهران با اشاره به اتهام یاشار سلطانی در پرونده واگذاری املاک، گفت: تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی با جریان خاص سیاسی برای پیروزی این جریان در انتخاب رئیس شورای شهر تهران بوده‌است.
اقدام یاشار سلطانی برای پیروزی جریان خاص در شورای شهر بود/ بازشدن پای مشاور روحانی به پرونده جنجالی/ شناسایی فرد افشا‌کننده فیش‌های نجومی

دانلود مستقیم تلگرام فارسی