الحریری شنبه در فرانسه خواهد بود و سپس به بیروت می‌آید

الحریری شنبه در فرانسه خواهد بود و سپس به بیروت می‌آید
ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد نخست‌وزیر مستعفی این کشور شنبه (27 آبان) به همراه خانواده‌اش در فرانسه خواهد بود.

الحریری شنبه در فرانسه خواهد بود و سپس به بیروت می‌آید

ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد نخست‌وزیر مستعفی این کشور شنبه (27 آبان) به همراه خانواده‌اش در فرانسه خواهد بود.
الحریری شنبه در فرانسه خواهد بود و سپس به بیروت می‌آید