الحوثی: امت اسلامی باید به الگویی چون «فاطمه زهرا» ببالد

الحوثی: امت اسلامی باید به الگویی چون «فاطمه زهرا» ببالد
رهبر جنبش انصارالله یمن در پیامی که به مناسبت روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر کرده، ضمن تبریک این مناسبت اظهار داشت که چنین روزی باید به عنوان روز جهانی زن مسلمان انتخاب شود.

الحوثی: امت اسلامی باید به الگویی چون «فاطمه زهرا» ببالد

رهبر جنبش انصارالله یمن در پیامی که به مناسبت روز زن و ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) منتشر کرده، ضمن تبریک این مناسبت اظهار داشت که چنین روزی باید به عنوان روز جهانی زن مسلمان انتخاب شود.
الحوثی: امت اسلامی باید به الگویی چون «فاطمه زهرا» ببالد