العبادی: زمینه‌های توافقمان با ایران زیاد و اختلافاتمان اندک است

العبادی: زمینه‌های توافقمان با ایران زیاد و اختلافاتمان اندک است
نخست‌‌وزیر عراق بعد از دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفت که دو کشور زمینه‌های توافق زیاد و اختلافات اندکی دارند.

العبادی: زمینه‌های توافقمان با ایران زیاد و اختلافاتمان اندک است

نخست‌‌وزیر عراق بعد از دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور ایران گفت که دو کشور زمینه‌های توافق زیاد و اختلافات اندکی دارند.
العبادی: زمینه‌های توافقمان با ایران زیاد و اختلافاتمان اندک است