المیادین: ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می‌شود

المیادین: ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می‌شود
شبکه المیادین گزارش داد دولت سوریه و شبه نظامیان کُرد این کشور موسوم به «یگان‌های مدافع خلق» به توافق رسیدند که ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر شود.

المیادین: ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می‌شود

شبکه المیادین گزارش داد دولت سوریه و شبه نظامیان کُرد این کشور موسوم به «یگان‌های مدافع خلق» به توافق رسیدند که ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر شود.
المیادین: ارتش سوریه در منطقه عفرین مستقر می‌شود