امارات از بنادر جیبوتی اخراج شد

امارات از بنادر جیبوتی اخراج شد
در پی تصمیم جیبوتی برای لغو قرارداد خود با شرکت بنادر دبی جهت اداره بندر «دورالی» جیبوتی، مسئولان این کشور دلایل این تصمیم را فاش کردند.

امارات از بنادر جیبوتی اخراج شد

در پی تصمیم جیبوتی برای لغو قرارداد خود با شرکت بنادر دبی جهت اداره بندر «دورالی» جیبوتی، مسئولان این کشور دلایل این تصمیم را فاش کردند.
امارات از بنادر جیبوتی اخراج شد