امتناع نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از دیدار با شاهزاده سعودی

امتناع نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از دیدار با شاهزاده سعودی
روزنامه فرانسوی فیگارو امروز از امتناع «فرانسوآ فیون» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از دیدار با «محمد بن سلمان» شاهزاده سعودی در جریان سفر به پاریس خبر داد.

امتناع نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از دیدار با شاهزاده سعودی

روزنامه فرانسوی فیگارو امروز از امتناع «فرانسوآ فیون» نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از دیدار با «محمد بن سلمان» شاهزاده سعودی در جریان سفر به پاریس خبر داد.
امتناع نامزد انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از دیدار با شاهزاده سعودی