امتیازات بازی با استقلال نقش مهمی در معادلات بالای جدول دارد/ امیدوارم این 3 امتیاز در اصفهان بماند

امتیازات بازی با استقلال نقش مهمی در معادلات بالای جدول دارد/ امیدوارم این 3 امتیاز در اصفهان بماند
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: برای مصاف با استقلال همه بازی‌های قبلی را فراموش کرده‌ایم و روی بازی های بعدی هم تمرکز نمی‌کنیم.

امتیازات بازی با استقلال نقش مهمی در معادلات بالای جدول دارد/ امیدوارم این 3 امتیاز در اصفهان بماند

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن گفت: برای مصاف با استقلال همه بازی‌های قبلی را فراموش کرده‌ایم و روی بازی های بعدی هم تمرکز نمی‌کنیم.
امتیازات بازی با استقلال نقش مهمی در معادلات بالای جدول دارد/ امیدوارم این 3 امتیاز در اصفهان بماند