امروز تماشایی‌ترین حضور مردم را دیدیم

امروز تماشایی‌ترین حضور مردم را دیدیم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تحسین حضور باشکوه اقشار گوناگون جامعه در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: همه ما تماشایی‌ترین حضور مردم را امروز شاهد بودیم.

امروز تماشایی‌ترین حضور مردم را دیدیم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تحسین حضور باشکوه اقشار گوناگون جامعه در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تاکید کرد: همه ما تماشایی‌ترین حضور مردم را امروز شاهد بودیم.
امروز تماشایی‌ترین حضور مردم را دیدیم