امسال سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه تربیت‌بدنی به استان‌ها واگذار شده است/ 21 درصد دانش‌آموزان جامعه جزو افراد چاق محسوب می‌شوند

امسال سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه تربیت‌بدنی به استان‌ها واگذار شده است/ 21 درصد دانش‌آموزان جامعه جزو افراد چاق محسوب می‌شوند
معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه تربیت‌بدنی به استان‌ها واگذار شده است، گفت: 21 درصد دانش‌آموزان جامعه جزو افراد چاق محسوب می‌شوند.

امسال سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه تربیت‌بدنی به استان‌ها واگذار شده است/ 21 درصد دانش‌آموزان جامعه جزو افراد چاق محسوب می‌شوند

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه تربیت‌بدنی به استان‌ها واگذار شده است، گفت: 21 درصد دانش‌آموزان جامعه جزو افراد چاق محسوب می‌شوند.
امسال سهمیه جذب نیروی انسانی در حوزه تربیت‌بدنی به استان‌ها واگذار شده است/ 21 درصد دانش‌آموزان جامعه جزو افراد چاق محسوب می‌شوند