امین حیایی با شکستگی پا جلوی دوربین «درخونگاه»/ ادامه فیلمبرداری در قزوین

امین حیایی با شکستگی پا جلوی دوربین «درخونگاه»/ ادامه فیلمبرداری در قزوین
مدیر برنامه امین حیایی اعلام کرد: امین حیایی با آسیب دیدگی در ناحیه پا همچنان جلوی دوربین است و عوامل تلاش می‌کنند تا فیلم را به جشنواره فیلم فجر برسانند.

امین حیایی با شکستگی پا جلوی دوربین «درخونگاه»/ ادامه فیلمبرداری در قزوین

مدیر برنامه امین حیایی اعلام کرد: امین حیایی با آسیب دیدگی در ناحیه پا همچنان جلوی دوربین است و عوامل تلاش می‌کنند تا فیلم را به جشنواره فیلم فجر برسانند.
امین حیایی با شکستگی پا جلوی دوربین «درخونگاه»/ ادامه فیلمبرداری در قزوین