انتشار اظهارات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی کذب محض است/مطلقا این حرف‌ها مطرح نشده است

انتشار اظهارات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی کذب محض است/مطلقا این حرف‌ها مطرح نشده است
ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتشار اظهارات منتسب به وزارت امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت را غیرمسئولانه، غیراخلاقی و کذب محض عنوان کرد.

انتشار اظهارات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی کذب محض است/مطلقا این حرف‌ها مطرح نشده است

ایسنا نوشت: یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انتشار اظهارات منتسب به وزارت امور خارجه در جلسه کمیسیون امنیت را غیرمسئولانه، غیراخلاقی و کذب محض عنوان کرد.
انتشار اظهارات منتسب به ظریف در کمیسیون امنیت ملی کذب محض است/مطلقا این حرف‌ها مطرح نشده است