انتشار اولین صکوک منفعت از امروز/ عرضه 3000 میلیارد تومان اوراق بدون نرخ شکست

انتشار اولین صکوک منفعت از امروز/ عرضه 3000 میلیارد تومان اوراق بدون نرخ شکست
یک مدیر بورس از انتشار اولین صکوک منفعت در بازار سرمایه به حجم ۳۰۰۰ میلیارد تومان با سود علی‌الحساب 20 درصد از روز جاری خبر داد و گفت: این اوراق بر خلاف اوراق بدهی مثل گواهی سپرده بانکی از نرخ شکست قبل از سررسید برخوردار نیست.

انتشار اولین صکوک منفعت از امروز/ عرضه 3000 میلیارد تومان اوراق بدون نرخ شکست

یک مدیر بورس از انتشار اولین صکوک منفعت در بازار سرمایه به حجم ۳۰۰۰ میلیارد تومان با سود علی‌الحساب 20 درصد از روز جاری خبر داد و گفت: این اوراق بر خلاف اوراق بدهی مثل گواهی سپرده بانکی از نرخ شکست قبل از سررسید برخوردار نیست.
انتشار اولین صکوک منفعت از امروز/ عرضه 3000 میلیارد تومان اوراق بدون نرخ شکست