انتقاد از سفر نمایشی برخی وزرا به مناطق زلزله‌زده

انتقاد از سفر نمایشی برخی وزرا به مناطق زلزله‌زده
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سپاه و ارتش در زلزله اخیر با تمام وجود وارد میدان شدند، گفت: متاسفانه برخی وزرای دولت فقط سفر نمایشی به این مناطق داشتند.

انتقاد از سفر نمایشی برخی وزرا به مناطق زلزله‌زده

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب و گیلان‌غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سپاه و ارتش در زلزله اخیر با تمام وجود وارد میدان شدند، گفت: متاسفانه برخی وزرای دولت فقط سفر نمایشی به این مناطق داشتند.
انتقاد از سفر نمایشی برخی وزرا به مناطق زلزله‌زده