انتقاد سفیر ایران در فرانسه از دخالت‌های عربستان در امور لبنان

انتقاد سفیر ایران در فرانسه از دخالت‌های عربستان در امور لبنان
سفیر ایران در فرانسه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فرانس‌۲۴ گفت که عربستان سعودی بایستی بابت بازداشت نخست‌وزیر لبنان پاسخگو باشد.

انتقاد سفیر ایران در فرانسه از دخالت‌های عربستان در امور لبنان

سفیر ایران در فرانسه در مصاحبه‌ای با شبکه خبری فرانس‌۲۴ گفت که عربستان سعودی بایستی بابت بازداشت نخست‌وزیر لبنان پاسخگو باشد.
انتقاد سفیر ایران در فرانسه از دخالت‌های عربستان در امور لبنان