انقلابیون امیدوارند…/ تمنّای «فک حصر» به بهانه ۲۲ بهمن تماشایی!

انقلابیون امیدوارند…/ تمنّای «فک حصر» به بهانه ۲۲ بهمن تماشایی!
شاید عجیب‌ترین موضوعی که در رسانه‌های امروز ایران به چشم خورد، بحث «فکّ حصر» فتنه‌گران به بهانه ۲۲ بهمن در یک روزنامه اصلاح‌طلب بود!

انقلابیون امیدوارند…/ تمنّای «فک حصر» به بهانه ۲۲ بهمن تماشایی!

شاید عجیب‌ترین موضوعی که در رسانه‌های امروز ایران به چشم خورد، بحث «فکّ حصر» فتنه‌گران به بهانه ۲۲ بهمن در یک روزنامه اصلاح‌طلب بود!
انقلابیون امیدوارند…/ تمنّای «فک حصر» به بهانه ۲۲ بهمن تماشایی!