انهدام 300 تانک و خودروی زرهی و شلیک 20 موشک بالستیک به مواضع عربستان

انهدام 300 تانک و خودروی زرهی و شلیک 20 موشک بالستیک به مواضع عربستان
گروه «الاعلام الحربی» در یمن در گزارشی از موفقیت‌های ارتش این کشور از ابتدای سال 2018 تاکنون از انهدام بیش از 300 تانک و خودروی زرهی دشمن و شلیک بیش از بیست موشک بالستیک به مواضع عربستان خبر داد.

انهدام 300 تانک و خودروی زرهی و شلیک 20 موشک بالستیک به مواضع عربستان

گروه «الاعلام الحربی» در یمن در گزارشی از موفقیت‌های ارتش این کشور از ابتدای سال 2018 تاکنون از انهدام بیش از 300 تانک و خودروی زرهی دشمن و شلیک بیش از بیست موشک بالستیک به مواضع عربستان خبر داد.
انهدام 300 تانک و خودروی زرهی و شلیک 20 موشک بالستیک به مواضع عربستان