انواع قبوض جریمه رانندگی کدامند؟+ جزئیات

انواع قبوض جریمه رانندگی کدامند؟+ جزئیات
رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در خصوص انواع قبوض جریمه رانندگی و همچنین چگونگی پیگیری و اعتراض به آنها سخن گفت.

انواع قبوض جریمه رانندگی کدامند؟+ جزئیات

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا در خصوص انواع قبوض جریمه رانندگی و همچنین چگونگی پیگیری و اعتراض به آنها سخن گفت.
انواع قبوض جریمه رانندگی کدامند؟+ جزئیات